Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newsletter’a przesyłanego przez:
Vexon s.c. Krzysztof Wielgosz, Tadeusz Badełek
38-112 Lutcza 894
NIP: 8191636373

1. Newsletter jest wysyłany na zarejestrowany przez użytkownika adres poczty elektronicznej, zawiera informacje związane z aktualną działalnością Vexon s.c.,

2. Newsletter jest bezpłatny, i jest wysyłany w momencie ważnych wydarzeń w Vexon s.c. drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego,

3. Zarejestrowany użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego otrzymywania Newsletter’a proprzez wypisanie adresu z listy mailingowej,

4. Akceptacja regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą Newsletter’a

5. Wpisanie adresu mailowego i akcepracja wysłania adresu mailowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Newslettera,

6. Vexon s.c. nie będzie udostępniał powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim,

7. Vexon s.c. ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno – organizacyjno – ekonomicznych.

8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym dla potrzeb marketingowych firmy Vexon s.c. (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).